આગામી 15 માર્ચ સુધી દરેક કૉલેજે IQAC કમિટીની રચના કરવી પડશે-GTU

GUJARAT Publish Date : 02 March, 2021 08:46 PM


 
ઓલ ઈન્ડિયા કાઉન્સિલ ફોર ટેક્નિકલ એજ્યુકેશન (AICTE) દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે, આગામી વર્ષ-2022 સુધીમાં દરેક કૉલેજોએ NBA અથવા NAAC એક્રિડિટેશન મેળવવું આવશ્યક છે. ગુજરાત ટેક્નોલોજીકલ યુનિવર્સિટી (જીટીયુ) સંચાલિત અને સંલગ્ન તમામ કૉલેજ, વર્ષ-2022 સુધીમાં NBA અથવા NAAC એક્રિડિટેશન પ્રાપ્ત કરે તે માટે જીટીયુ દરેક સ્તરે કાર્યરત રહે છે. જેના અનુસંધાને જીટીયુ દ્વારા તાજેતરમાં સંલગ્ન તમામ સંસ્થામાં “ઈન્ટર્નલ ક્વાલિટી એન્સ્યોરન્સ સેલ” (IQAC) કમિટીની રચના કરવા માટેનો પરિપત્ર કરવામાં આવ્યો છે. આ સંદર્ભે જીટીયુના કુલપતિ પ્રો. ડૉ. નવીન શેઠે જણાવ્યું હતું કે,   ઑલ ઈન્ડિયા કાઉન્સિલ ફોર ટેક્નિકલ એજ્યુકેશન અને UGCની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે દરેક સંસ્થાઓએ વર્ષ -2022 સુધીમાં NBA અથવા NAAC એક્રિડિટેશન મેળવવું આવશ્યક છે. જેમાં  IQAC સેલ પણ એક મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. જે ઉચ્ચ શિક્ષણની ગુણવત્તા સુધારવા માટે મદદરૂપ થશે.  જીટીયુના કુલસચિવ ડૉ. કે. એન. ખેરે જણાવ્યું હતું કે, તમામ સંલગ્ન સંસ્થાઓ NBA અથવા NAAC એક્રિડિટેશન મેળવે એ માટે જીટીયુ સતત કાર્યરત રહશે. IQAC કમિટીની રચનાથી લઈને સફળ સંચાલન અર્થે તમામ સંલગ્ન સંસ્થાઓને જીટીયુ IQAC હેડ ડૉ. એસ.ડી. પંચાલ અને કો- ઓર્ડિનેટર ડૉ. કૌશલ ભટ્ટ દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે.

                                                                   

NAAC અને UGCની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે, દરેક સંસ્થામાં આગામી 15 માર્ચ સુધી IQAC કમિટી રચના કરવા માટે જીટીયુ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. જેમાં ડાયરેક્ટર્સથી લઈને કમિટી મેમ્બર તથા મેનેજમેન્ટ અને ઈન્ડસ્ટ્રીઝ એક્સપર્ટ જેવા વિવિધ તજજ્ઞોની વરણી કરવામાં  આવશે.  શિક્ષણનું ઉચ્ચ સ્તર પ્રાપ્ત કરવું, યુજીસીની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે ગુણવત્તાયુક્ત રીસર્ચ થવું, શ્રેષ્ઠ અધ્યાપકોની નિમણૂક કરવી તથા વિદેશમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ અને નોકરીની તકો માટે સાનૂકુળતા રહે તે હેતુસર, વિદ્યાર્થીઓને મદદરૂપ થવા માટે IQAC કમિટી કાર્યરત રહશે. સંલગ્ન તમામ સંસ્થાની IQAC કમિટીના માર્ગદર્શન માટે જીટીયુ દ્વારા પણ વિવિધ સ્તર પર વર્કશોપ , ટ્રેનિંગ અને સેમિનારનું આયોજન આગામી દિવસોમાં કરવામાં આવશે.

Related News