આનંદો આ વર્ષે પેટ અને મન ભરાઈ એટલી કેરી ખાવા મળશે : મબલખ ઉત્પાદન 

BREAKING NEWS Publish Date : 01 March, 2021 08:53 PM

આનંદો આ વર્ષે પેટ અને મન ભરાઈ એટલી કેરી ખાવા મળશે : મબલખ ઉત્પાદન 

 
ગીર સોમનાથ 
 
કેરીના શોખીનો માટે ખુબ જ સારા સમાચાર છે... આ વર્ષે મનભરીને અને પેટ ભરીને કેરી આરોગવા મળશે.. કેસર અને હાફુસના બગીચાઓમાં આ વર્ષે મબલખ પાક થવાનો છે અનુકૂળ ઋતુ અને વાતાવરણ ને પગલે આ વર્ષે કેસર અને હાફુસ તેમજ અલગ અલગ જાતની કેરી સ્વાદના શોખીનોને આરોગવા મળશે..વલસાડ,મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશથી કેરીની આવક થાય છે જોકે સૌથી વધુ કેરી સૌરાષ્ટ્રના સોરઠ પંથકથી ખાસ તો ગીર પંથકમાંથી કેરીની ધૂમ આવક બજારમાં ઠલવાઇ છે....
 
ચાલુ વર્ષે કેસર અને હાફુસ સાથે રત્નાગીરી અને પાયરી સાથે લાલબાગ કેરીની ધૂમ આવક થવાની છે હાફુસ કેરીનું જબર ઉત્પાદન થવાની સાથે જ તે સૌરાષ્ટ્રના અલગ અલગ યાર્ડમાં ઠલવાઇ રહી છે... હાફુસ સાથે રત્નાગીરી અને લાલબાગ કેરી ના બોક્સ પણ મેંગો માર્કેટમાં ઉપલબ્ધ છે એટલું જ નહિ કેરીમાં સૌથી વધુ ડિમાન્ડિંગ કેસર કેરી પણ આ વર્ષે રેકોર્ડબ્રેક ઉત્પાદન સાથે બજારમાં આવશે.. કેસર કેરીની સીઝન એપ્રિલ મહિનાના અંતથી લઈને જુલાઈ મહિનાના અંત સુધીની રહે છે સમય રૂપથી એપ્રિલ મહિનાથી એપ્રિલમાં કેસર કેરી ની આવક બજારમાં શરૂ થાય છે..
 
ગીર સોમનાથ ખાતે કરીના બગીચામાં હાલ ધૂમ ફળ આવ્યો છે.. રમેશભાઈ નામના કેરીના બગીચા ધરાવતા ખેડૂતે જણાવ્યું કે આ વર્ષે કેસર મનભરીને ખાવા મળશે..બજારમાં રેકોર્ડબ્રેડ માલની આવક થવાની છે એટલું જ અહીં ખેડૂતોને પણ સારા ઉત્પાદનથી લાભાલાભ થવાના છે..  ગત વર્ષે ન તો કેરીનો જોઈએ એટલો ફળ આવ્યો હતો ન તો કોઈ કમાણી થઇ હતી જેને પગલે આ વર્ષે કેરીની આવક સાથે કામની થવાનો પણ અંદાજ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે.. 

Related News