હળવદના NMMS પરીક્ષા કેન્દ્રોમાં ફેરફાર

SAURASHTRA Publish Date : 06 March, 2021 10:33 AM

હળવદમાં NMMS પરીક્ષા  કેન્દ્રાે મા  ફેરફાર
      

નેશનલ મીન્સ કમ મેરીટ સ્કોલરશીપ સ્કીમ હેઠળ મોરબી જિલ્લામાં  તા. ૧૪/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ  NMMS પરીક્ષા  યોજાવાની છે. આ પરીક્ષા માટે હળવદની તક્ષશીલા વિદ્યાલયનું પરીક્ષા કેન્દ્ર ફાળવવામાં આવેલ હતું  હવે તેમાં ફેરફાર કરાયો છે. તક્ષશીલા વિદ્યાલય કેન્દ્રના પરીક્ષાર્થીઓને હવે હળવદની મંગલમ્ વિદ્યાલય ખાતે પરીક્ષા આપવાની  જવાની રહેશે.

મોરબી જિલ્લામાં કુલ – ૧૦ કેન્દ્રો  પર NMMSની પરીક્ષા લેવામાં  આવી રહી છે  આ પરીક્ષા માટે હળવદની તક્ષશીલા વિદ્યાલય ખાતે ૧૨ બ્લોક ફાળવા મા આવ્યા હતા. જોકે આ બિલ્ડીંગમાં બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સીટીનું પણ કેન્દ્ર ફાળવેલ હોય NMMS પરીક્ષા માટે સ્થળમાં ફેરફાર કરાયો છે. હવે આગામી તા. ૧૪/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ હળવદની તક્ષશીલા વિદ્યાલય ખાતે NMMS પરીક્ષા આપવા જનાર સર્વે  વિદ્યાર્થીઓ એ હળવદની મંગલમ વિદ્યાલય ખાતે પરીક્ષા આપવા જવાનું રહેશે. પરીક્ષા કેન્દ્રની ફેરફાર અંગે સર્વે વિદ્યાર્થીઓ તેમજ વાલીઓએ ખાસ નોંધ લેવા જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી બી.એમ. સોલંકીની યાદીમાં જણાવાયું છે.

 પ્રેસ રિપોર્ટર અમિતજી વિધાંણી હળવદ

Related News