ગુજકોમાસોલમાં ડિરેક્ટર તરીકે યુવા મંત્રી અને જિલ્લા બેન્કના ચેરમેન જયેશભાઇ રાદડિયાની વરણી 

BREAKING NEWS Publish Date : 06 March, 2021 09:23 AM

ગુજકોમાસોલમાં ડિરેક્ટર તરીકે યુવા મંત્રી અને જિલ્લા બેન્કના ચેરમેન જયેશભાઇ રાદડિયાની વરણી 

 

ન્યૂઝ ડેક્સ 

ગુજકોમાસોલ ના ડિરેક્ટર તરીકે રાજ્ય સરકારના યુવા મંત્રી જયેશભાઇ રાદડિયાની વરણી કરવામાં આવી છે, જયેશભાઇ રાદડિયા રાજકોટ જિલ્લા બેંકના ચેરમેન છે અને યુવાનેતા છે  છે તેઓની વરણીને ઠેર ઠેર થી આવકાર મળી રહ્યો છે 

Related News