રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર્દી માટે દરરોજ પહોંચાડાતા ૫૦૦ પાર્સલ

RAJKOT-NEWS Publish Date : 27 April, 2021 08:19 PM

રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર્દી માટે દરરોજ પહોંચાડાતા ૫૦૦ પાર્સલ

દર્દીના સગા સંબંધીઓ દ્વારા કંટ્રોલરૂમમાં પાર્સલ આપવામાં આવતા તુરંત સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર્દીને મોકલાવી દેવામાં આવે છે

રાજકોટ, તા.૨૭ એપ્રિલ 

રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોવિડ  વિભાગમાં કોરોનાના દર્દીઓ માટે શ્રેષ્ઠ સારવારની વ્યવસ્થા તો છે જ, સાથે સાથે દર્દી અને તેના સ્વજનો સાથે કોમ્યુનિકેશન અને અન્ય જરૂરિયાતો પણ જળવાઈ રહે એ માટેની સુંદર વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે.
રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલની સામે ચૌધરી હાઇસ્કૂલના મેદાનમાં વહીવટી તંત્ર દ્વારા કન્ટ્રોલ રૂમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં દર્દીના સગા દ્વારા દર્દીને વિડીયોકોલ ઉપરાંત દર્દીને અંગત જરૂરિયાત માટેની વસ્તુઓ, ડોક્ટરના માર્ગદર્શન મુજબની કાયમ લેતા હોય તેવી દવાઓ, દર્દીની માગણી મુજબની વસ્તુઓ અથવા તેના સગા સંબંધીઓ જે મોકલવા માગતા હોય તેના પાર્સલ પેક કરીને દર્દીને પહોંચાડવાની સેવા ઉપલબ્ધ છે.
કંટ્રોલ રૂમમાંથી દરરોજ ૫૦૦ જેટલા પાર્સલ સિવિલ હોસ્પિટલના વિવિધ ફલોર પર પહોંચાડી દેવામાં આવે છે. આ માટે કંટ્રોલરૂમમાં સ્ટાફ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. પાર્સલના નંબર અને દર્દીના નામના સ્ટીકર લગાડીને તમામ દર્દીને તેમનુ પાર્સલ મળી જાય એવી વ્યવસ્થાઓ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે. દર્દીના સગા સંબંધીઓ દ્વારા વહીવટી તંત્રની આ કામગીરીને આવકારવામાં આવી છે.

Related News