રાજકોટ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ખોયાણી ગેંગનો સૂત્રધાર ઝાડપયો

RAJKOT-NEWS Publish Date : 25 December, 2020 01:43 PM

રાજકોટ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કુખ્યાત ખોયાણી ગેંગના મુખ્ય સૂત્રધાર એજાજ ની ધરપકડ કરી છે... ખોયાણી ગેંગનો મુખ્ય સાગરીત એજાજ ગેંગ બનાવીને શહેરમાં સંખ્યબંધ ગુન્હાઓ આચાર્યા છે... એજાજ ખોયાણી અને તેના ગેંગના એક ડઝન જેટલા સાગરીતો સામે ગુજાઇકોક હેઠળ ગુન્હાઓ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે..

Related News